Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Baby’s Zone

         I.  Postanowienia ogólne

        W sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.babys-zone.com produkty prezentuje Firma 4-zone Sp. z o.o.. Obsługą sprzedaży zajmuje się Firma 4-zone Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi ul.Sterlinga 27/29, biuro handlowe Łódź ul. Liściasta 17, wpisana do KRS   0000430538


Adres sklepu: 91-357 Łódź, ul. Liściasta 17
Numer telefonu: +48 42 6 174 174
Numer faxu: +48 42 6 174 130
REGON 101455975    NIP 7252062205
Adres e-mail: sklep@babys-zone.com

       II. Produkty

 1. Produkty znajdujące się w ofercie babys-zone.com mogą w rzeczywistości odbiegać od ich wyglądu faktycznego. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera /kolor, nasycenie barw, wielkość, proporcje nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Zdjęcia produktów umieszczonych w sklepie internetowym należą do właściciela marki babys-zone i zabrania się ich kopiowania, przetwarzania oraz rozpowszechniania w całości lub w części dla własnych korzyści bez jego wcześniejszej zgody. Działania takie są naruszeniem praw autorskich.

      III. Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez stronę www.babys-zone.com lub telefonicznie.
 2. Każdy Klient sklepu przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Zamówienie złożyć może wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może złożyć zamówienie za pośrednictwem opiekunów prawnych.
 4. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (nazwa firmy, Nip albo imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
 5. Po każdym złożonym zamówieniu wysyłana jest do klienta wiadomość zwrotna e-mail informująca o treści zamówienia, wybranym sposobie płatności, kosztach oraz danych sklepu. W ciągu 72 godzin / licząc dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych/ pracownik sklepu dokonuje weryfikacji złożonego przez klienta zamówienia i informuje klienta o planowanym terminie dostawy towaru. 
 6. Sklep zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej z klientem w celu potwierdzenia zamówienia lub danych.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, które wzbudzają wątpliwości (np. niespójne i niekompletne dane teleadresowe).
 8. Zamawiający może anulować złożone zamówienie jedynie pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienie uznaje się za anulowane po telefonicznym potwierdzeniu rezygnacji przez pracownika sklepu pod numerami telefonów wskazanymi w danych adresowych odbiorcy. Nie można anulować zamówienia, które zostało już wysłane do zamawiającego.
 9. Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 10. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca z chwilą złożenia zamówienia.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, wycofania produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź do dokonywania w nich zmian.
 12. Sprzedaż promocyjna prowadzona jest do czasu wyczerpania produktów przeznaczonych do promocji,
  zamówienia są realizowane w kolejności składania zamówień.
 13. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, przez cały rok, jednak przyjęcie ich do realizacji przez sklep  następuje wyłącznie w dni robocze - od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni świątecznych w godzinach od 9:00 do 15:00.
 14. W przypadku, kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu w magazynie lub wyczerpania asortymentu klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.

      IV. Termin realizacji zamówień.

 1.  Termin przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie 7 dni roboczych, pod warunkiem dostępności w sklepie wszystkich zamówionych artykułów. Całkowity termin realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania towaru  do wysyłki. Przy płatności w formie przelewu na rachunek bankowy (płatność powinna nastąpić  maksymalnie do 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia), termin przygotowania zamówienia do wysyłki liczony jest od dnia wpływu należności na nasze konto.
 2. Jeśli zamawiany towar nie jest aktualnie dostępny w sklepie termin przygotowania przesyłki może ulec wydłużeniu. W takim przypadku termin przygotowania zamówienia zostanie potwierdzony telefonicznie lub poprzez e-mail. W przypadku, gdy w magazynie dostępna jest tylko część zamówionego towaru to na życzenie Zamawiającego wyślemy dostępny towar, a pozostałą część dostarczymy na nasz koszt w najbliższym możliwym terminie.

        V. Wysyłka

 1. Wysyłka zamówienia realizowana jest przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z zaniechań firmy transportującej. Czas dostarczenia przesyłki jest zależny od wielu czynników, zazwyczaj od momentu przyjęcia do sortowni stanowi on dwa dni robocze, natomiast z powodów nie zależnych od nas ten czas może ulec wydłużeniu. 
 3. Koszty wysłania towaru ponosi Klient.
 4. Koszty przesyłki naliczone przy zamówieniu towaru  obowiązują jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty przesyłki są podawane do wiadomości Klienta przed zatwierdzeniem przez niego składanego zamówienia i są doliczane do ceny towaru. Koszty uzależnione są od sposobu dokonania płatności za zamówiony towar. Na koszt transportu ma również wpływ waga oraz rozmiar zamówionych produktów (dotyczy paczek o wymiarach ponadstandardowych).
 5. Możliwy jest osobisty odbiór towaru w siedzibie firmy na terenie miasta Łodzi po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. W tym przypadku klient jest zwolniony z opłat za dostarczenie towaru.
 6. Dopuszcza się możliwość wysyłki zakupionego towaru za granicę, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z pracownikiem sklepu. Koszty wysyłki ustalane są indywidualnie.

        VI. Płatność

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić poprzez jeden z 3 sposobów:
  - przelewem bankowym na konto sklepu
  Nr konta bankowego:    55 1140 2004 0000 3002 7666 1900

    mBank S.A.

   


  - Płatność przy odbiorze


  - Szybkim przelewem Dotpay (więcej czytaj w zakładce metody płatności)

 2. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu należy w przelewie podać numer zamówienia oraz dane osobowe
  Kupującego (bez wskazanych informacji zamówienie nie będzie dalej realizowane).

      VII. Zwrot towaru

      1.Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny jeśli zgłosi fakt odstąpienia od umowy na piśmie wg podanego wzoru, jednak nie jest on obowiązkowy i prześle je np. listem poleconym na adres siedziby sklepu: 4-zone Sp. z o.o. ul. Liściasta 17  91-357 Łódź lub mailowo.

2.     Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i skazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3.     Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

 •  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 •  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu  do odstąpienia od umowy;
 •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 •  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 •  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 •  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •  dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 •  zawartej w drodze aukcji publicznej;
 •  świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.     Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na adres siedziby sklepu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5.     Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza stan konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności. Zwrot jest możliwy, gdy towar nie był używany (nie nosi śladów użycia w tym montażu), ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towar musi być kompletny.

6.     Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim potwierdzeniem, paragonem, lub fakturą oraz informcji o numerze konta, na jakie należy przelać zwracane pieniądze. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.

7.     Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. 

8.     Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.

9.     Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na jego koszt za pobraniem.

      VIII. Gwarancja i reklamacje

 1. Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta.
 2. Sklep dokłada wszelkich starań, aby towar wysyłany do Kupującego był pozbawiony jakichkolwiek wad. W tym celu każdy towar przed zapakowaniem jest szczegółowo sprawdzany. Do obowiązków Kupującego przed odbiorem towaru należy sprawdzenie, czy towar jest zgodny z zamówieniem
 3. oraz czy towar został dostarczony z  naruszonym opakowaniem (w sposób wpływający na towar) , nie uległ uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z zamówieniem lub jest niekompletny bądź uszkodzony, wówczas Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesłanego towaru ze sporządzeniem protokołu reklamacyjnego w przewozie (sporządzenie protokołu stanowi, zgodnie z przepisami prawa przewozowego podstawę do rozpatrzenia reklamacji Kupującego w zakresie szkód w transporcie). Protokół winien zawierać dokładny opis uszkodzenia lub braków, oznaczenie dostawcy, numer zamówienia i przesyłki dostawcy, jak również datę  i godzinę doręczenia.
 4. Niezależnie od czynności wykonanych przez dostawcę, Kupujący winien zawiadomić w terminie 24 godzin sklep babys-zone.com w celu uzgodnienia dalszych czynności związanych z zamówieniem i zakupionym towarem.Po powrocie zareklamowanego towaru do Sklepu i potwierdzeniu zasadności odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego, Sklep realizuje reklamacje zgodnie z Regulaminem. Przyjęcie przez Kupującego towaru od dostawcy bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu wad lub uszkodzenia towaru, z wyjątkiem wad ukrytych. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotu towarów za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
 5. Uznając zgłoszenie reklamacyjne w pierwszej kolejności sklep babys-zone.com wykonuje:
  - naprawy uszkodzonego produktu, lub wymiany uszkodzonego produktu na nowy, lub
  - zwrotu poniesionej kwoty w przypadku, jeśli nie jest możliwa naprawa lub wymiana produktu.
 6. Sklep zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia reklamowanego towaru wraz z załącznikami do sklepu. Jeśli reklamacja zostanie uznana przez producenta, usterki zostaną usunięte bezpłatnie lub towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy. W sytuacji braku możliwości naprawy lub wymiany towaru Klient otrzyma zwrot gotówki za zakup.

       IX. Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Kupującego wprowadzone są do bazy danych Sklepu i przechowywane przez administratora wyłącznie w celach realizacji zamówień i w celach marketingowych. Nie będą one udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem przypadków i w zakresie wskazanym w powołanej ustawie. Kupujący ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania
  i zgłaszania w tym zakresie sprzeciwu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. oraz ustawa  z 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 ze zm.), ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować drogą e-mailową na adres biuro@babys-zone.com 


cookies_icon Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.